Poplatky za vykonání zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky

Připomínáme, že podle podmínek Smlouvy o vzdělávání za úplatu jsou zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky v některých předmětech zpoplatněny.

Bez předložení protokolu a uhrazení poplatku nelze zkoušku konat. 

24. 8. 2017