Příměstský tábor

Příměstský tábor při Moravské střední škole v Olomouci.

Náš výtvarný příměstský tábor s výukou angličtiny pro děti od 7 - 12 let je realizován Moravskou střední školou s.r.o., a pořádaný ve spolupráci s MŠ jazykovou a uměleckou s.r.o. 

Příměstský tábor proběhne v termínu 30.7. - 3.8.2018. 

Jedná se o příměstský tábor vedený kvalifikovaným pedagogickým sborem a realizovaný školskými zařízeními vedenými v rejstříku škol Ministerstava školství, mládeže a tělovýchovy. Obě dvě organizace, jak provozovatel příměstského tábora Moravská střední škola s.r.o., tak i partner projektu MŠ jazyková a umělecká s.r.o. působí součtem na trhu vzdělávání více jak 20 let a zabezpeují svým žákům kvalitní vzdělávání na středškolské, resp. předškolní úrovni. 

Náš příměstský tábor je zaměřen na výtvarné tématické lekce, pečlivě provázané s dalším programem s důrazem na zážitek, upevňování kolektivu a vzdělávání. Na děti čeká lektor s individuálním přístupem a odborným vzděláním, se kterým se budou věnovat akční malbě s důrazem na gesto - akrylové malbě na velký formát, tvorbě masek - kašírovací hmotou na papír, s temperovými a akrylovými barvami nebo objektové tvorbě - s lepenkou a barvami, děti si budou také moci vyzkoušet výtvarnou techniku sprejováním, tzv. graffiti.  

Výtvarné činnosti budou provozovány s ohledem na počasí v Olomouckém parku, popř. ve výtvarném ateliéru Moravské střední školy. Dalšími možnostmi využití prostorů školy jsou také interaktivní učebny, tělocvična, šatny, jídelna, sociální zařízení. 

Součástí příměstského tábora je také výuka anglického jazyka zábavnou formou, a to především s využitím interaktiních tabulí Smartboard. Výuka AJ bude přizpůsobena věkovým zvláštnostem dětí, především pak stávající znalostní úrovně. Také výuka AJ může probíhat v rámci pobytu venku. 

Program příměstského tábora:

7:45 – 9:00 – Scházení dětí v budově Moravské střední školy, snídaně, Volný výběr 1

9:00 – 12:00 – Dopolední výtvarné techniky (Graffiti v parku, kašírování, akční malba – akrylová malba, tvorba masek – kašírování kašírovací hmotou, objektová tvorba s lepenkou a barvami

Během dopoledních výtvarných činností se děti setkají také s aktivitami jako frisbee, míčové hry a soutěže, piknik, jóga, atd.

Po  – Graffiti v parku, výtvarná metoda sprejováním

Út  – Kašírování masek

St  – Akrylová malba

Čt  – Objektová tvorba

  – Graffiti v parku, výtvarná metoda sprejováním

12:00 -12:30 – Oběd

12:30 - 14:00 – Volný výběr 2:

14:00 – 14:40 – Angličtina

14:40 – 15:00 – Odpolední svačina

15:00 – 16:00 – Výtvarné ateliéry, keramika, focení dětí, vyzvedávání dětí

Pozn. Volný výběr - aktivity, pro které moho děti hlasovat a uskuteční se především dle jejich většinového zájmu, ( fotbal, floorbal, vybíjená, tenis, další tělovýchovné aktivity probíhající v tělocvičně nebo venku).

Příměstský tábor bude veden pedagogy a studenty Moravské střední školy.

Program může být přizpůsobován s ohledem především na počasí, zájem dětí, náročnost.

Ceník: Kompletní příměstský tábor: 5 dní = 1990,-   (Přihlášky odeslané do 1.4.2018 - pak se zváhodněnou cenou 1850,-/celý tábor)

Jednotlivý den příměstského tábora: 490,-

V ceně je snídaně, oběd, svačina a celodenní pitný režim.

Přihlášky je potřeba naskenované odeslat na adresu tabormorava@seznam.cz, popř. ponechat v kanceláři či poštovní schránce Moravské střední školy, Pasteurova 935/8a, Olomouc (vchod z ulice Kaštanova).

Vše naleznete na webu http://www.moravskastredni.cz/tabor8. 2. 2018