Termín a kritéria přijímacího řízení do výtvarných oborů Grafický design a Scénická a výstavní tvorba na Moravské střední škole s.r.o., Olomouc..

V sekci Dokumenty  - Přijímací řízení najdete od 13.10. 2017 informace k přijímacímu řízení ke studiu výtvarných oborů školy - Grafického designu a Scénické a výstavní tvorby.

Upozorňujeme zájemce o studium, že termín pro odevzdání přihlášek ke studiu výtvarných oborů je do 30. listopadu 2018. Přihlášky ke studiu najdete u výchovných poradců na ZŠ, na stránkách MŠMT a v sekci Dokumenty - Tiskopisy na webové stránce Moravské střední školy s.r.o.

Pokud máte zájem o prohlídku školy, můžete Moravskou střední školu navštívit v době konání burzy škol Scholaris v Olomouci ve dnech 22. a 23. 11. 2017, dále po domluvě individuálně nebo v době dnů otevřených dveří 14. 12. 2017 a 8. 1. 2018.

13. 10. 2017