Termíny pro doplnění klasifikace a opravné zkoušky - teoretické vyučování, srpen 2018

Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky - srpen 2018   

Žáci, kteří jsou nehodnoceni z některého předmětu, budou dozkoušeni dne 27. a 28. srpna 2018. Všichni žáci se dostaví v 8:00 na sekretariát školy pro protokoly - bez nich nebudou ke zkoušce připuštěni. V jeden den může žák konat více zkoušek.

Ti žáci, kteří mají vykonat opravnou zkoušku, se dostaví dne 27.8. v 8:00 na sekretariát pro protokol a rozpis. V jeden den může žák konat jen jednu opravnou zkoušku. Pokud je navíc z některého předmětu nehodnocen/na, musí nejdříve vykonat zkoušku k doplnění klasifikace a až POTÉ může přistoupit k vykonání zkoušky opravné.

Zkoušky budou probíhat až do odpoledních hodin - do 16:00 a to podle určení jednotlivých vyučujících, u kterých žák doplnění klasifikace koná, nebo komise, před kterou žák koná zkoušku opravnou !!

29. 6. 2018