Termíny pro doplnění klasifikace a opravné zkoušky v odborném výcviku - srpen 2018

 

ODBORNÝ VÝCVIK

 

Termíny doplnění klasifikace za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Všichni žáci, kteří mají  na vysvědčení z Odborného  výcviku  „N“ ( neklasifikovaný),

konají doplnění klasifikace dne 24.8.2018,  začátek zkoušky v 7.30 hodin ( příchod  v 7.00 hodin)

v odborné učebně školy, dle oboru. Žáci oboru Obchodník se budou hlásit v kabinetě 418, 4. patro,

UOV   Zatloukalová.

  

Termíny opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Všichni žáci, kteří mají  na vysvědčení z Odborného  výcviku  „5“  (nedostatečný),

konají opravnou zkoušku dne 29.8.2018,  začátek zkoušky v 7.30 hodin ( příchod  v 7.00 hodin)

v odborné učebně školy, dle oboru.

 

29. 6. 2018