Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Profesní kvalifikace a kvalifikační zkoušky

Profesní kvalifikace a profesní kvalifikační zkoušky


Co jsou profesní kvalifikace


V roce 2006 byl přijat zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2007.
 
Myšlenka uznávání je velmi jednoduchá – každý z nás se v průběhu svého života naučí velké množství věcí, získá mnoho kompetencí mimo školní (formální vzdělávání), ale i mimo neformální vzdělávání (tzn. mimo různé kurzy) jednoduše tím, že určité činnosti vykonává (v práci, ve svém volném čase, v rodině). Učíme se, aniž bychom si toho byli vědomi, učíme se svou vlastní činností, učíme se od druhých. Proč tedy neumožnit, abychom to, co skutečně umíme, mohli mít potvrzeno, certifikováno?
 
Zájemce, který získal během svého života kompetence k vykonávání určitého druhu práce, ke kterému však nemá odpovídající vzdělání a certifikát – ať už vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo výuční list, může oslovit školu, která má statut autorizované osoby a vykonat u ní za úplatu zkoušku k získání profesní kvalifikace. Na základě vykonání této zkoušky pak získá certifikát - Osvědčení o získání profesní kvalifikace, který bude dokladem o kvalifikaci v určité oblasti. Podle novely vyhlášky 176/2009 Sb., lze si již s profesní kvalifikací vyřídit živnostenský list.
 
Vykoná-li zájemce zkoušky v předepsaném počtu podle stanovených  standardů, může pak již na jakékoliv škole, která vyučuje dané obory, požádat o možnost  vykonání závěrečné zkoušky k získání středního vzdělání s výučním listem v plném rozsahu a získat tak plnou kvalifikaci pro dané povolání.
 

Profesní kvalifikační zkoušky na Moravské střední škole s.r.o.


Podle zmíněného zákona lze tedy na naší škole vykonat zkoušky za poplatky, vycházející z dříve zveřejněných částek v hodnotícím standardu jednotlivých dílčích kvalifikací (nyní profesních kvalifikaci.) Tyto poplatky lze odečíst ze základu daně za příslušné zdaňovací období, pokud je nehradí zaměstnavatel, až do výše 10.000,- Kč.
 
a) zkoušky k získání úplné profesní kvalifikace pro povolání 65-51-H/01 Kuchař-Číšník:
 
1. Příprava teplých pokrmů, 65-001-H
 4.000,-  Kč
2. Příprava pokrmů studené kuchyně, 65-002-H
 4.000,-  Kč
3. Příprava minutek, 65-004-H
 2.500,-  Kč
4. Jednoduchá obsluha hostů, 65-007-H
 2.000,-  Kč
5. Složitá obsluha hostů, 65-008-H
 4.500,-  Kč                       
 
Pokud máte zájem o získání přímo výučního listu v oboru Kuchař - číšník, musíte složit tři profesní zkoušky pro povolání Kuchař (Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek) nebo jednu profesní zkoušku (Složitá obsluha hostů) pro povolání Číšník, servírka a poté se přihlásit  na naší škole či jiné škole, která nabízí střední vzdělání s výučním listem v oblasti gastronomie, a složit závěrečnou zkoušku podle platných předpisů.
 
b) zkoušky k získání úplné profesní kvalifikace pro povolání 66-51-H/01 Specialista maloobchodu:
 
1. Prodavač, 66-003-H  3.800,-  Kč        
2. Manažer prodeje, 66-004-H  4.000,-  Kč
3. Skladník, 66-002-H  3.800,-  Kč
4. Pokladní, 66-001-H  1.800,-  Kč

Zájemci, kteří by chtěli složit některou z uvedených zkoušek, mohou využít konzultací  na naší škole v rozsahu podle domluvy.
Složením všech 4 zkoušek k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu získává uchazeč možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu v oboru Prodavač.

c) zkouška k získání úplné profesní kvalifikace pro povolání Aranžér v maloobchodu

Od dubna 2017 mohou na naší škole zájemci složit profesní kvalifikační zkoušku v oboru 66-024-H Aranžér v maloobchodu. Poplatek za složení zkoušky činí 4.500,- Kč. Složením této zkoušky zájemce, prozatím, nezíská možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky v oboru Aranžér.
 
Zkoušky k získání profesní kvalifikace jsou především a veskrze praktické, zájemci nepíší žádné testy ani nekonají žádné teoretické ústní zkoušky. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání.
 
Více informací najdete na stránkách www.narodnikvalifikace.cz a www.vzdelavaniaprace.cz a to včetně standardů, které jasně stanovují, co má zájemce o profesní kvalifikační zkoušku umět a v jakém rozsahu. Podrobněji také na stránce http://www.nuv.cz/nsk2/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci
 

Jak se můžete přihlásit k profesní kvalifikační zkoušce na naší škole


V případě, že patříte k těm, kteří vykonáváte práci v oblasti gastronomie nebo obchodu bez tzv. papírů a chtěli byste získat doklad o vzdělání bez nutnosti opět chodit do školy, pak jsme tu pro vás !
 
V případě, že patříte k žákům, kteří v oboru Obchodník nebo Gastronomie neuspěli u maturitní zkoušky a nechcete se již dále vzdělávat, můžete se přihlásit k vykonání zkoušek k získání profesní kvalifikace také a poté složením závěrečné zkoušky získat výuční list !
 
Přihlaste se kdykoliv na sekretariátě školy nebo písemně/mailem na adresu Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova 935/8a, Olomouc nebo skola@moravskastredni.cz.
 
Přihláška ke zkoušce k získání profesní kvalifikace je na našich stránkách v sekci Dokumenty.
 
Závěrečná zkouška v oboru Prodavač, Kuchař - Číšník k získání výučního listu je na naší škole zpoplatněna celkovou částkou 3.500,- Kč. Přihláška k ZZ je ke stažení v sekci Dokumenty.

Kdo se stal úspěšným absolventem kvalifikačních zkoušek ?


Úspěšní absolventi dílčích kvalifikačních zkoušek / profesních zkoušek od jara 2010

paní Kussiorová - Šemrová: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje, DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
paní Režnarová: DK Příprava teplých pokrmů, DK Příprava pokrmů studené kuchyně, DK Příprava minutek. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.
paní Anderlová: DK Příprava teplých pokrmů, DK Příprava pokrmů studené kuchyně, DK Příprava minutek. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.
paní Spurná: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
slečna Kvapilová: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
slečna Keclíková: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
paní Petrásková: DK Prodavač, DK Skladník, DK Pokladní, DK Manager prodeje. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
slečna Kobylková: PK Pokladní, PK Prodavač, PK Manažer prodeje, PK Skladník. Vykonala ZZ v oboru Prodavač.
slečna Zatloukalová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
slečna Červinková: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
slečna Surá: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
pan Kočí: PK Příprava pokrmů studené kuchyně, PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava minutek. Vykonal ZZ v oboru Kuchař.
paní Paterová: PK Příprava pokrmů studené kuchyně, PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava minutek.
slečna Kráčmarová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
pan Švirec: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Kabeš: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Ulman: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Krček: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Šumbera: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Rokyta: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Matysík: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Doležel: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Smékal: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Švéda: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Zatloukal: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Vysloužil: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Děrda: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Vlček: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Jopek: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Hutyra: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Dvorská: PK Prodavač 
paní Juřenová: PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava pokrmů studené kuchyně, PK Příprava minutek.Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.
paní Vokůrková: PK Příprava pokrmů studené kuchyně 
paní Kunešová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Neklová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Přecechtěl: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Zelenková: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu

paní Školutová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu

paní Bolfíková:  PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Pilar: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Novák: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu

pan Procházka: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu

pan Navrátil: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
slečna Staňková: PK Složitá obsluha hostů
slečna Kroutilová: PK Složitá oblsuha hostů, vykonala závěrečnou zkoušku k získání výučního listu 
slečna Polzerová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Riliak: PK Příprava teplých pokrmů v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Veselý: PK Složitá obsluha hostů v rámci rekvalifikačního kurzu
slečna Cikrytová: PK Pokladní, PK Prodavač, PK Manažer prodeje, PK Skladník. Vykonala ZZ v oboru Prodavač. 

paní Šabacká: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Kroupa: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Navrátilová: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Pospíšilová: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu

slečna Nela Wiedremannová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.

pan Aleš Slavík: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonal ZZ v oboru Prodavač.

paní Lucie Ulicová: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač.Vykonala ZZ v oboru Prodavač.

pan Ferdinand Jarečný: PK Příprava teplých pokrmů; Příprava pokrmů studené kuchyně; Příprava minutek. Vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.

slečna Kateřina Halabrínová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Číšník

pan Ondřej Matoušek: PK Složitá obsluha hostů. Vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Číšník.

slečna Karolína Tobiášová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala závěrečnou zkoušku  v oboru Číšník.

pan Vojtěch Hacsik: PK Příprava teplých pokrmů; Příprava pokrmů studené kuchyně; Příprava minutek. Vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.

slečna Vendula Hubertová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Číšník.

slečna Markéta Hagerová: PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava pokrmů studené kuchyně; PK minutek. Koná ZZ v oboru Kuchař.

paní Lenka Horváthová: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje

pan Pavel Skřipec: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje


Aktuální termíny zkoušek k ověření profesní kvalifikace

-