Aranžér

Učební obor Aranžér 66-52-H/01

Doba studia: 3 roky výuční list Ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Učební obor Aranžér (66-52-H/01) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Aranžér .

Co dělá absolvent studia Aranžér?

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb. Úkolem aranžéra je správným způsobem upoutat pozornost zákazníka na nabízené zboží. Učební obor aranžér vás připraví na práci aranžéra, dekoratéra, propagačního výtvarníka či vazače a aranžéra květin. 

Pracovní činnosti absolventa oboru Aranžér jsou zhotovování poutačů, nápisů a psaní transparentů ozdobným písmem na různé druhy materiálů - úprava zboží a aranžování výkladních skříní - úprava prodejny a instalace prodejních výstav vč. výzdoby ucelených prostorů expozic a výstav - samostatná realizace výtvarně náročného aranžování a dekorování podle vlastních návrhů - zhotovování rozkresů pro kusovou výrobu propagačních prostředků - technické zpracovávání materiálů při aranžování, např. textilu, papíru, kovů, plastů, atd. - ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování - floristické práce, práce s živými a umělými květinami.

V jakém prostředí aranžér pracuje?

Povolání aranžér je vykonáváno v prostorách obchodních zařízení, na výstavách, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí; někdy však nutno počítat s těžko přístupnými objekty práce, popř. prací ve výškách. Aranžér může pracovat např. jako zaměstnanec obchodního domu,firmy realizující výstavy, v grafickém studiu, květinovém salónu vazač květin, dekoratér nebo na volné noze.

S čím aranžér pracuje?

Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří štětce a další kreslicí potřeby, nůžky, lepidla, šablony a hlavně šikovné ruce a vkusné nápady.

Kdo může být aranžérem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, estetické cítění, zručnost, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, prostorová představivost, schopnost zorganizovat si práci, schopnost improvizovat. Nevhodné pro občany s těžšími vadami horních končetin, které omezují funkci velkých i drobných kloubů, s těžšími vadami dolních končetin, s ekzémy postihujícími zvláště ruce, asthma bronchiale s častými záchvaty, epilepsií a jinými záchvatovými stavy nebo alergiemi na rostlinné látky.

Jaká je délka studia aranžéra a co je jeho výstupem?

Studium učebního oboru Aranžér je tříleté, střídá se týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku v odborných učebnách školy a na odborných pracovištích. Studium oboru Aranžér je ukončeno závěrečnou zkouškou a absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem. 

Učební obor Aranžér - učební plán platný od 1. 9.2017

Vyučovací předměty Zkratka předmětu Ročník I Ročník II. Ročník III.

Celkem hodin  

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk ČJ 1 1 1,5 3,5
Anglický jazyk AJ 2 2,5 2,5 7
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 3
Fyzika FY 1 - - 1
Chemie CHE 1 - - 1
Biologie BI 0,5 1 - 1,5
Matematika MA 1 1 2 4
Literatura a kultura LK 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační technologie IT 1 1 1 3
Ekonomika EK - 1 1,5 2,5
Aranžování AR 1 1 1 3
Odborné kreslení OK 1 0,5 1 2,5
Písmo 2 1 1 4
Zbožíznalství ZZ 1 1 0,5 2,5
Propagace PR 1 1 1 3
Počítačová grafika PG - 1 1 2
Dějiny umění DU - 0,5 1 1,5
Společenská výchova SV 1 - - 1
Psychologie PS - - 0,5 0,5
Administrativa AD - 1 - 1
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
32,5 32,5  35 100

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Učební obor Aranžér (66-52-H/01)

Obor Aranžér je učebním oborem, kde žáci hradí roční školné ve výši 3000,- Kč. Měsíční částka se tak rovná 250,- Kč.