Prodavač

Učební obor Prodavač 66-51-H/01

Doba studia: 3 roky výuční list Ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Učební obor Prodavač (66-51-H/01) Moravská střední škola s..r.o. vyučuje v zaměření smíšené zboží nebo průmyslové zboží.

Co dělá absolvent oboru Prodavač? 

Úkolem prodavače je prodávat zboží. Prodavač je zpravidla zaměřen na určitý druh zboží jako např. na potraviny, smíšené zboží, drogerii, textil a oděvy, kuchyňské potřeby, stavebniny, motorová vozidla, umělecké předměty, starožitnosti atd. Učební obor prodavač vás připraví na budoucí zaměstnání v oblasti prodeje a obchodu. Prodavač musí znát zboží, které prodává a musí o něm  zákazníkovi podat podrobné informace, musí se orientovat v hodnotě a v cenách příslušného zboží.

Kde se prodavač uplatní?

Pracovními činnostmi absolventa oboru Prodavač jsou - poskytování odborných poradenských služeb souvisejících s poskytováním všech nezbytných informací zákazníkovi - prodej zboží, jeho předvádění zákazníkovi, včetně jeho vystavování, aranžování a propagace a opatřování cenovkami - přijímání objednávek zákazníků, reklamací a jejich vyřizování - kontrola regálů z hlediska kvantity, kvality a pestrosti zboží a jejich doplňování - přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a inventarizace - obsluha pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb - vedení a zpracovávání prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek a dalších příslušných dokumentů.
Zaměření předurčuje oblast obchodu, ve které se absolvent specializuje. Zaměření smíšené zboží je nejuniverzálnější.

V jakém prostředí pracuje prodavač?

Povolání je vykonáváno v pultových prodejnách, samoobsluhách, obchodních domech i ve stáncích většinou ve směnném provozu, na některých pracovištích resp. při prodeji některých druhů zboží je nutno počítat s mastnotami a pachy (např. uzeniny), s prašností a jinými nečistotami (např. stavebniny), nebo s chemickými látkami (např. drogerie).

S čím prodavač pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především pokladny, váhy, nože a jiná krájecí zařízení, balící papír, manipulační vozíky, šikovné ruce a mluvené slovo.

Kdo může být prodavačem ?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, počtářské schopnosti, schopnost jednat s lidmi, kultivovaný zjev a vystupování, zručnost, trpělivost. Nevhodné pro občany s těžkými vadami pohybového ústrojí (horních a dolních končetin a páteře), ekzémy a dermatózami postihujícími zvláště ruce, onemocněním uší spojeným s výtoky, astma bronchiale s častými záchvaty, těžkými alergiemi (prach, nečistoty, chemické látky, potraviny), vadami srdce hemodynamicky významnými, závažnými plicními procesy, rozsáhlými křečovými žílami nebo opakovanými záněty žil, onemocněními s častými záchvaty s poruchami vědomí (epilepsie) , pro občany bacilonosiče.

Jaká je délka studia prodavače a co je jeho výstupem?

Délka studia učebního oboru Prodavač je 3 roky, střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v hypermarketu Globus, našem největším smluvním pracovišti, který zároveň tento obor finančně podporuje..
Studium oboru Prodavač je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem. 

Učební obor Prodavač - učební plán platný od 1. 9. 2017

Vyučovací předměty Zkratka předmětu Ročník I. Ročník II. Ročník III.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk ČJ 1 1 1,5 3,5
Anglický jazyk AJ 2 2,5 2,5 7
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 3
Fyzika FY 1 - - 1
Chemie CHE 1 - - 1
Biologie BI 0,5 1 - 1,5
Matematika MA 1 1 2 4
Obchodní matematika OM 1 1 - 2
Literatura a kultura LK 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační technologie IT 1 1 1 3
Ekonomika EK - 1 1,5 2,5
Účetnictví ÚČ - 1 1 2
Obchodní provoz OP 1 1 1 3
Propagace PR - 1 0,5 1,5
Zbožíznalství ZZ 2 2 2,5 6,5
Administrativa AD 1 1 2 4
Psychologie PS 2 - - 2
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5


32,5 32,5 35 100

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Učební obor Prodavač, 66-51-H/01

je obor, kde žáci neplatí žádné školné. Obor je od r. 2015 finančně podporovaný v rámci projektu hypermarketu Globus. Źáci mohou získat měsíční kapesné ve výši 3000,- Kč.