Scénická a výstavní tvorba

Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba (82-41-M/03) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Výstavní tvorba a bytový design.

Co je to studijní obor Scénická a výstavní tvorba?

Studijní obor Scénická a výstavní tvorba je výtvarný umělecký obor ze skupiny 82 Užité umění zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu Scénické a výstavní tvorby je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Obor se zabývá problematikou realizace výstavních expozicí, designem výstavních a prodejních prostor a stánků, řešením reklamních poutačů a objektů v architektuře, vnějších plášťů, výkladních skříní, vstupů do obchodů a podobnou tématikou. Zaměření studia oboru Scénická a výstavní tvorba je více orientováno na řešení prostoru, interiérů a trojrozměrných objektů.
V rámci školního vzdělávacího programu jej Moravská střední škola s.r.o zaměřila pod názvem Výstavní tvorba a bytový design.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Scénická a výstavní tvorba?

Absolventi studia oboru Scénická a výstavní tvorba jsou na základě získané odborné profilace připraveni uplatnit se v širokém spektru tvůrčích a realizačních činností v rámci oblasti výstavnictví nebo scénografie.
Absolventi se uplatňují nejčastěji jako pracovníci výstavních agentur a reklamních studií, které se zabývají realizací scén a výstav, koordinují, zajišťují a vykonávají soubor činností nutných k realizaci výstavy nebo veletrhu. Do tohoto souboru patří projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti, práce na námětu, libretu a scénáři výstavy, a rovněž manuální práce různého druhu. Dále mohou pracovat architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích apod. nebo v reklamních odděleních obchodních domů a prodejních řetězců např. jako produkční výstav, výtvarník nebo scénárista výstav, reklamní pracovník nebo odborný pracovník bytových či interiérových studií apod. Uplatnění najdou i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.
Předpokladem pro výkon povolání je úplné střední vzdělání, výtvarný talent, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, nápaditost, zručnost a trpělivost.

Jaká je délka studia oboru Scénická a výstavní tvorba?

Obsah vzdělání oboru Scénická  a výstavní tvorba tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako jsou praktická cvičení, výtvarná příprava, fotografování, technické a figurální kreslení, navrhování, konstrukce, technologie, počítačová grafika a další.
Studium oboru Scénická a výstavní tvorba je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka (státem řízená část) a profilujících předmětů – závěrečné odborné práce, dějin výtvarného umění a technologie. Nabídka volitelných předmětů se řídí platnými předpisy.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, obvykle výtvarného zaměření. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. architektura).

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba - učební plán platný od 1.9. 2015

Vyučovací předmětyZkratka předmětuRočník I.Ročník II.Ročník III.Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk°ČJ22228
Cizí jazyk° + Seminář z jazykaAJ/NJ3333+214
Dějepis2---2
Společenskovědní základSZ11114
Dějiny výtvarné kultury°°DK22228
MatematikaMA22--4
FyzikaFY1---1
ChemieCHE21--3
BiologieBI-2--2
Literatura a kultura°LK11114
Tělesná výchovaTV22228
Informační technologieIT11114
Písmo22--4
Výtvarná přípravaVP333312
EkonomikaEK12--3
Odborné kresleníOK22--4
Technologie°°TC22228
Technické kresleníTK2---2
Praktická cvičeníPC565622
NavrhováníNA-45514
Figurální kresbaFK--448
KonstrukceKO--224
Počítačová grafikaPG22228
FotografováníFO--3-3
38403838154

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba nabízený v zaměření Výstavní tvorba a bytový design je maturitní obor se stanoveným školným ve výši  9500,- Kč ročně. Měsíční částka je tak rovna 792,- Kč.