Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení vyhlášeno  !

Do 2. kola přijímacího řízení nabízíme volná místa v oborech:

Gastronomie - 8 žáků, Obchodník - 5 žáků, Ekonomika a podnikání - 4 žáci, Scénická a výstavní tvorba - 1 žák.

Kuchař-číšník - 8 žáků, Aranžér - 4.

Žáci budou přijímáni průběžně podle platných kritérií do naplnění plánovaných počtů žáků v oboru.

Informace k přijímacímu řízení a kritéria pro rok 2018/2019 najdete v sekci Dokumenty - Přijímací řízení.

POZOR !  

U podpisu smlouvy se hradí úplata za vzdělání (školné) za 1. ročník v plné výši v hotovosti.  Pokud potřebujete splátkový kalendář kontaktujte nás na tel. č. 585 223 090. 

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny tyto obory (názvy podle ŠVP)

Čtyřleté:

Pětileté (dálkové):

Tříleté:

Školné se platí najednou za školní rok (12 měsíců) při podpisu smlouvy. V individuálních případech lze domluvit splátkový kalendář. Celková částka je vždy zaokrouhlena na stovky směrem dolů, tj. 3000,- ; 4000; 6500; 9500 u denního studia a 15.000 u dálkového studia.

Dny otevřených dveří:  pro výtvarné obory 22. a 23.11.2017 jako doplněk k burze škol Scholaris, pro všechny obory 14. 12. 2017  a 18. 1. 2018 vždy v době od 9:00 do 17:00.  Návštěva školy v jiný termín je možná po domluvě s vedením školy. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Informace o těchto kurzech naleznete aktuálně v sekci Dokumenty - Přijímací řízení.

Termíny přijímacího řízení:


Kritéria pro přijímací řízení a informace o předpokládaném počtu přijímaných žáků a volných místech po ukončení přijímacího řízení  najdete v sekci Dokumenty, Aktuality a Úřední deska. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení  pro výtvarné obory -  do 31.10. 2017, pro ostatní obory pro I. kolo do 31.1. 2018.


Podmínky přijetí žáka ke studiu

Přihlášky ke studiu žák podává do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017, u ostatních oborů včetně dálkového studia do 1. 3. 2018 ředitelce školy. Do případného II. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou podá zájemce přihlášku do 30. 1. 2018.

Do tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem budou žáci v I. kole přijímáni s ukončeným základním vzděláním na základě výsledků na základní škole až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí přímo ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Do čtyřletého středního vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletého oboru dálkového studia budou žáci s ukončeným základním vzděláním přijímáni v I. kole na základě výsledků státní přijímací zkoušky a výsledků na základní škole podle až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Zájemci o studium výtvarných oborů Grafický design a Výstavní tvorba a bytový design budou přijímáni ke studiu s ukončeným základním vzděláním na základě výsledků talentových zkoušek bez vykonání státní přijímací zkoušky. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Důležitá informace !

Studium žáka na naší škole je studiem zpoplatněným v souladu s ustanovením par. 123 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Uhrazení ročního školného nebo stanovené zálohy na školné je nutné při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu.

K podpisu budou zákonní zástupci přijatého uchazeče / přijatý uchazeč pozváni nejpozději do 14 dnů od potvrzení jeho zájmu o studium odevzdáním zápisového lístku.

Školné lze po domluvě v individuálních případech hradit formou splátkového kalendáře. Škola nabízí zvýhodnění pro sociálně slabé žáky.

Obor Prodavač  - žáci přijatí ke studiu tohoto oboru v jakémkoliv z nabízených zaměření  od 1. 9. 2010 neplatí žádné školné. Od r. 2015 je obor v rámci projektu Globusu finančně podporovaný s garancí zaměstnání po ukončení studia  ! Výdělek žáka až 3000,- měsíčně !!!