Moravská střední škola - Přijímací řízení

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny tyto obory  (názvy podle ŠVP). 

Kritéria k přijetí najdete v sekci Dokumenty - Přijímací řízení 

Čtyřleté:

Tříleté:

Školné se platí najednou za školní rok (12 měsíců) při podpisu smlouvy. V individuálních případech lze domluvit splátkový kalendář. Celková částka je 0,- Kč u oboru Prodavač, 4.000,- pro obor Aranžér a Kuchař-číšník,  u oboru Obchodník 6.000,-; u oboru Gastronomie  7.500,- a u oborů výtvarných a Ekonomika  a podníkání pak 10.500.

Dny otevřených dveří:  pro výtvarné obory 20. a 21. 11. 2019, vždy od 14:00 do 17:00, pro všechny obory 12. 12. 2019  a 16. 1. 2020 vždy v době od 9:00 do 17:00.

Návštěva školy v jiný termín je možná po domluvě s vedením školy. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Informace o těchto kurzech naleznete aktuálně v sekci Dokumenty - Přijímací řízení a v Aktualitách.

Termíny přijímacího řízení:


Kritéria pro přijímací řízení a informace o předpokládaném počtu přijímaných žáků a volných místech po ukončení přijímacího řízení  najdete v sekci Dokumenty, Aktuality a Úřední deska. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení  pro výtvarné obory -  do 31.10. 2019, pro ostatní obory pro I. kolo do 31.1. 2020.


Podmínky přijetí žáka ke studiu

Přihlášky ke studiu žák podává do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019, u ostatních oborů včetně dálkového studia do 1. 3. 2020 ředitelce školy. Do případného II. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou podá zájemce přihlášku do 30. 1. 2020.

Do tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem budou žáci v I. kole přijímáni s ukončeným základním vzděláním na základě výsledků na základní škole až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí přímo ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Do čtyřletého středního vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci s ukončeným základním vzděláním přijímáni v I. kole na základě výsledků státní přijímací zkoušky a výsledků na základní škole až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Zájemci o studium výtvarných oborů Grafický design a Scénická a výstavní tvorba, zaměření interiérový design budou přijímáni ke studiu s ukončeným základním vzděláním na základě výsledků talentových zkoušek bez vykonání státní přijímací zkoušky. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Důležitá informace !

Studium žáka na naší škole je studiem zpoplatněným v souladu s ustanovením par. 123 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Uhrazení ročního školného nebo stanovené zálohy na školné je nutné při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu.

K podpisu budou zákonní zástupci přijatého uchazeče / přijatý uchazeč pozváni nejpozději do 14 dnů od potvrzení jeho zájmu o studium odevzdáním zápisového lístku.

Školné lze po domluvě v individuálních případech hradit formou splátkového kalendáře. Škola nabízí zvýhodnění pro sociálně slabé žáky.

Obor Prodavač  - žáci přijatí ke studiu tohoto oboru od 1. 9. 2010 neplatí žádné školné. Od r. 2015 je obor v rámci projektu Globusu finančně podporovaný s garancí zaměstnání po ukončení studia  ! Výdělek žáka 3000,- a více měsíčně !!!