Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025_2. kol

Výsledkové listiny přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025

2. kolo 

Rozhodnutím Moravské střední školy s.r.o., Pasteurova 935/8a, 772 00 Olomouc učiněné prostřednictvím ředitelky školy zveřejňujeme v souladu s ustanoveními školského zákona a správního řádu výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení! Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5, a to prostřednictvím ředitelky Moravské střední školy s.r.o.. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání přijaté v důsledku opravných a podobných prostředků nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru středního vzdělání.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Schůzky spojené s podpisem smlouvy se uskuteční na adrese školy Pasteurova 8a, Olomouc (vchod z ulice Kaštanová), 5. patro. Při podpisu smlouvy hradí zákonný zástupce žáka/zletilý žák úplatu za vzdělání formou ročního školného. K podpisu smlouvy budou zákonní zástupci žáka obratem telefonicky vyzváni.

Mgr. Bc. Jaroslava Spurná v.r., ředitelka školy     

21. 6. 2024