Moravská střední škola s.r.o. - Historie školy

Moravská střední škola s.r.o. byla založena 1. 9.1992 jako Středisko praktického vyučování Praktik s.r.o. Od 1. 9. 2001 rozšířila své působení ze zabezpečování odborného výcviku pro školy Olomouckého kraje o přípravu vlastních žáků v oborech Aranžér, Prodavač, Kuchař, Číšník-servírka a Kuchař-číšník pro pohostinství a od 2002 i Obchodník. Veřejnosti byla do roku 2006 známá  jako Střední učiliště obchodní a Středisko praktického vyučování PRAKTIK s.r.o. I v těchto letech poskytovala škola praktické vyučování svým žákům a žákům veřejných škol, které zase vzdělávaly žáky školy v teoretickém vyučování.

Od 1. 9. 2006 podle nového školského zákona škola sloučila teoretické i praktické vyučování pro své žáky pod jednou střechou na ulici Pasteurova a pod názvem Střední škola obchodu a gastronomie PRAKTIK s.r.o. S tím také skončilo poskytování služeb střediska praktického vyučování pro veřejné školy. K původním oborům postupně přibyly obory nové - Gastronomie a obory výtvarné, kvůli kterým došlo od 1.9.2010 k rozšíření názvu školy o slovo design. Po rozšíření nabídky o obor Ekonomika a podnikání pak již nastal čas školu přejmenovat tak, aby název byl jednoduchý, výstižný a snadno zapamatovatelný a nepodléhal při dalších případných změnách oborové nabídky nutnosti opět název měnit. Tato  poslední změna od 1. srpna 2017 zapsala školu do rejstříku škol a školských zařízení pod názvem Moravská střední škola s.r.o.

Škola je dlouhodobým členem Sdružení aranžérů České republiky, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, její učitelé jsou členy České asociace barmanů. Je rovněž členem Okresní hospodářské komory v Olomouci. 

V řadě soutěží gastronomických, výtvarných i obchodních žáci naší školy dosáhli medailových pozic ať už při prezentaci přímo školy, např.na veletrzích fiktivních firem. nebo jako členové juniorské sekce AKC. Informace o aktivitách a úspěších žáků školy můžete najít na webové stránce školy nebo na facebooku a instagramu školy.