Moravská střední škola - Přijímací řízení

Ve školním roce 2024/25 budou otevřeny tyto obory  (názvy podle ŠVP). 

Kritéria k přijetí najdete v sekci Dokumenty - Přijímací řízení 

Čtyřleté:

Tříleté:

Školné se platí najednou za školní rok (12 měsíců) při podpisu smlouvy. V individuálních případech lze domluvit splátkový kalendář. Celková roční částka školného od 1.9.2024 s platností od I. ročníku je 6.000,- pro obory učební, obory maturitní s odborným výcvikem Gastronomie a Obchodník 14.000,- Kč, u oborů výtvarných Grafický design a Prostorový design a oboru Ekonomika a podnikání  16.000,- Kč a u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pak 18.000,- Kč.  

Dny otevřených dveří:  pro výtvarné obory 22. a 23. 11. 2023, vždy od 14:00 do 17:00, pro všechny obory 14. 12. 2023  a 18. 1. 2024 vždy v době od 9:00 do 17:00. 

Návštěva školy v jiný termín je možná po domluvě s vedením školy. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Informace o těchto kurzech naleznete aktuálně v sekci Dokumenty - Přijímací řízení a v Aktualitách.

Termíny přijímacího řízení:


Podmínky přijetí žáka ke studiu pro 2024 - 2025

Informace najdete na webové stránce k přijímacímu řízení www.prihlaskynastredni.cz. Nový systém přijímacích zkoušek a procesu přijímání na střední školy přehledně a srozumitelně najdete na nove-prijimacky-2024-co-se-meni.pdf (ceskatelevize.cz)

Pro přijímací řízení ke studiu oborů s talentovou zkouškou ještě v tomto roce žák podává přihlášku do 30. 11. 2023.  Zájemci o studium výtvarných oborů Grafický designProstorový design (Scénická a výstavní tvorba), budou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení talentových zkoušek a na základě bodového ohodnocení dosažených výsledků základního vzdělávání za obě pololetí předposledního ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Školní přijímací zkoušku uchazeči nekonají.

Zápisový lístek se od r. 2024 již neodevzdává !

Důležitá informace !

Studium žáka na naší škole je studiem zpoplatněným v souladu s ustanovením par. 123 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Uhrazení ročního školného nebo stanovené zálohy na školné je nutné při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu.

K podpisu budou zákonní zástupci přijatého uchazeče / přijatý uchazeč pozváni nejpozději do 14 dnů od přijetí žáka.

Školné lze po domluvě v individuálních případech hradit formou splátkového kalendáře. Škola nabízí zvýhodnění pro sociálně slabé žáky.