Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Vybavení školy

Kmenové učebny

Jsou zařízené moderním nastavitelným školním nábytkem, úložnými prostory, keramickými tabulemi a audio-video technikou, ve všech učebnách jsou dataprojektory s plátnem a ozvučením pro prezentace nebo Smart Boardy. Ve všech učebnách i prostorách školy je také  přístup na internet - připojení Wi-Fi. Zatím sedm kmenových učeben je klimatizovaných. 

Jazyková učebna

Učebna s moderním vybavením jako jsou Chromebooky, Smart Board, dataprojektor, výukové PC programy, jazykové časopisy a knihy, odborné publikace pro výuku jazyků, nástěnné mapy, slovníky.

Tři klimatizované počítačové učebny

dvě s 23 a jedna se 17 moderními počítači, dataprojektory a plátny, výukovými PC programy pro různé odborné i všeobecně vzdělávací předměty. Všechna PC pracoviště školy mají připojení k internetu. 

2 klimatizované učebny pro výuku počítačové grafiky a CAD programů

každé ze 17 pracovišť je osazeno novými výkonnými grafickými počítači a grafickými tablety. Pro výuku výtvarných oborů škola používá řadu programů - Adobe Creative Cloud, dále programy pro výuku 2D a 3D - program Cinema 4D, dále Rhinoceros, Archi CAD, pro obor Aranžér je využíván Corel Draw. Jedna z těchto učeben, která vznikla nově v r. 2023 v rámci programu IROP, je umístěna na odloučeném pracovišti na ulici Rokycanova blízko nákupní galerie Šantovka.

Ateliéry
pro výtvarné obory škola disponuje speciálními učebnami - ateliéry kresby a malby s malířskými stojany, stoly pro výtvarnou výchovu, ateliéry navrhování s pracovními stoly a zařízením pro navrhování, modelování a další techniky. škola pro výtvarné obory průběžně stále zlepšuje materiálně technické zázemí. Kmenové a odborné učebny pro výtvarné obory jsou soustředěny ve 2., 3. a 4. patře školy.

Grafické studio a fotoateliér
obsahuje  soustavu speciálního plotru a tiskárny i pro velkoplošný tisk, moderní výkonné PC s 25´monitory pro počítačovou grafiku a práci s fotografií a s videem, videokamery, digitální fotoaparáty vyšší kategorie pro výuku fotografování a digitální fotografie a řadu dalšího vybavení.

Učebna pro výuku hudební nauky a hry na hudební nástroj

Se zapsáním nového oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika škola buduje nové učebny. První z nich pro výuku hry na hudební nástroj je vybavena novými digitálními piany a variabilním sezením, keramickou tabulí, dataprojektorem plátnem a ozvučením pro výuku hudební nauky s didaktikou. Učebna je umístěna v 2. patře.

Speciální učebny pro praktické vyučování

cvičná kuchyň s konvektomatem v profi nerez provedení sloužící pro výuku oborů kuchař i  pro odborné gastronomické workshopy nebo k pronájmu, učebna stolničení s různorodým  vybavením pro kvalitní výuku oboru číšník-barman, učebnu pro obor Prodavač a 2  učebny s cvičnými výlohami a vitrínami pro výuku oboru Aranžér. Také tyto učebny jsou klimatizovány.

Fitsál

vznikl v roce 2009 pro výuku tělesné výchovy. Je vybaven pro posilování, kruhový trénink a na prostor méně náročné aktivity a výuku didaktiky tělesné výchovy. Kromě něho škola využívá pro výuku tělesné výchovy tělocvičny v DDM a TJ Sokol a venkovní veřejná hřiště v okolí školy.

Kabinety učitelů

Zařízeny pro 2 - 4 osoby, každý vyučující má k dispozici svůj notebook. Pro výuku, ať interaktivní nebo klasickou, má každý vyučující přístup k internetu, má k dispozici potřebné materiály a programy, které potřebuje a které si stanoví.