Aranžér

Učební obor Aranžér 66-52-H/01

Doba studia: 3 roky výuční list Ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Učební obor Aranžér (66-52-H/01)

Co dělá absolvent studia Aranžér?

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb. Úkolem aranžéra je správným způsobem upoutat pozornost zákazníka na nabízené zboží. Učební obor aranžér vás připraví na práci aranžéra, dekoratéra, propagačního výtvarníka či aranžéra květin. 

Pracovní činnosti absolventa oboru Aranžér jsou zhotovování poutačů, nápisů a psaní transparentů ozdobným písmem na různé druhy materiálů - úprava zboží a aranžování výkladních skříní - úprava prodejny a instalace prodejních výstav vč. výzdoby ucelených prostorů expozic a výstav - samostatná realizace výtvarně náročného aranžování a dekorování podle vlastních návrhů - zhotovování rozkresů pro kusovou výrobu propagačních prostředků - technické zpracovávání materiálů při aranžování, např. textilu, papíru, kovů, plastů, atd. - ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování - floristické práce, práce s živými a umělými květinami.

V jakém prostředí aranžér pracuje?

Povolání aranžér je vykonáváno v prostorách obchodních zařízení, na výstavách, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí; někdy však nutno počítat s těžko přístupnými objekty práce, popř. prací ve výškách. Aranžér může pracovat např. jako zaměstnanec obchodního domu, firmy realizující výstavy, v grafickém studiu, květinovém salónu vazač květin, dekoratér nebo na volné noze.

S čím aranžér pracuje?

Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří štětce a další kreslicí potřeby, nůžky, lepidla, šablony a hlavně šikovné ruce a vkusné nápady.

Kdo může být aranžérem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, estetické cítění, zručnost, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, prostorová představivost, schopnost zorganizovat si práci, schopnost improvizovat. Nevhodné pro občany s těžšími vadami horních končetin, které omezují funkci velkých i drobných kloubů, s těžšími vadami dolních končetin, s ekzémy postihujícími zvláště ruce, asthma bronchiale s častými záchvaty, epilepsií a jinými záchvatovými stavy nebo alergiemi na rostlinné látky.

Jaká je délka studia aranžéra a co je jeho výstupem?

Studium učebního oboru Aranžér je tříleté, střídá se týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku v odborných učebnách školy a na odborných pracovištích. Studium oboru Aranžér je ukončeno závěrečnou zkouškou a absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem. 
Učební obor Aranžér - učební plán platný od 1. 9. 2022

Vyučovací předměty
Zkratka
předmětu
Ročník
I.
Ročník
II.
Ročník
III.
Hodin  
týdně za
studium
Povinné předměty
Český jazyk ČJ 1 1 1,5 3,5

Anglický jazyk

Odborná angličtina

AJ

OAJ

2

-

2

.

2

0,5

6

0,5

Společenskovědní základ SZ 1 1 1 3
Fyzika FY 1 - - 1
Chemie CHE 1 - - 1
Biologie BI 0,5 1 - 1,5
Matematika MA 1 1 2 4
Literatura a kultura LK 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační technologie IT 1 1 1 3
Ekonomika EK - 1 1,5 2,5
Aranžování AR 1 1 1 3
Odborné kreslení OK 1 1 0.5 2,5
Písmo 2 1 1 4
Zbožíznalství ZZ 1 1 0,5 2,5
Propagace PR 1 1 1 3
Počítačová grafika PG - 1 1 2
Dějiny umění DU - 0,5 1 1,5
Společenská výchova SV 1 - - 1
Psychologie PS - - 0,5 0,5
Administrativa AD - 1 - 1
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47.5
32,5 32,5  34,5 99,5

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Učební obor Aranžér 

Obor 66-52-H/01 Aranžér je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Od 1.9.2022 je od prvního ročníku stanoveno školné ve výši 6.000,- Kč za rok. Platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.