Kuchař-číšník

Učební obor Kuchař-číšník 65-51-H/01

Doba studia: 3 roky výuční list Ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Učební obor 65-51-H/01  Kuchař-číšník  vyučuje Moravská střední škola s.r.o. jako zaměření Kuchař nebo Číšník-barman.

Co dělá absolvent oboru Kuchař - Číšník ?

V zaměření Číšník - barman obor připraví žáky na obsluhu hostů v gastronomických zařízeních, na přípravu a podávání širokého sortimentu míchaných nealkoholických a alkoholických nápojů. 

Absolvent zaměření Kuchař ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně, zahraničních kuchyní a racionální výživy, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, kontroluje kvalitu provedení práce, esteticky je upravuje a umí pokrmy správně uchovávat.

Jaké je uplatnění Kuchaře - číšníka ?

Pracovními činnostmi číšníka jsou - přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů - přijímání objednávek - servírování a vydávání pokrmů a nápojů, obsluha u pultu i u stolu - dokončování přípravy jídel u stolu (flambování, porcování apod.) - spolupráce při sestavování jídelního a nápojového lístku - obsluha a údržba výčepního zařízení, ošetřování a nalévání nápojů - výroba míšených nápojů podle receptur a jejich servírování - účtování tržeb hostům, vč. příjmu šeků, úvěrových karet, účtování a převod cizích měn, vedení pokladny - příprava a aranžování místností a tabulí - účast na přípravě a obsluha při slavnostních akcích - přijímání, projednávání, příp. předávání reklamací kuchyni či jinému oddělení.

Barman připravuje tabule - bankety, rauty, recepce, dokončuje jídla a dává jim konečnou úpravu. Musí ovládat různé receptury. Stará se o zařízení baru - sklenice, mixery, šejkry, zabezpečuje chlazení, ošetřování ovoce, přísad, ostatních surovin, nápojů. Respektování hygienických předpisů a úzkostlivé dodržování čistoty je v tomto povolání samozřejmostí. Podává nápoje v místech k tomu určených, tzn. v barech. Zákazníky obsluhuje u pultu, případně přebírá objednávky od číšníků pro obsluhu u stolu. Práce barmana se většinou odehrává před očima hostů. Míchá, prostírá, servíruje nápoje zúčtovává peníze.

Kuchař připravuje pokrmy teplé a studené kuchyně, teplé a studené moučníky v návaznosti na moderní technologické způsoby přípravy jídel, má základní předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru a umí vést příslušnou dokumentaci výrobního střediska. Kuchař je ve své práci zodpovědný za sestavování jídelního lístku a vytvoření vhodné skladby pokrmů. Spolupracuje při zjišťování nákladů, objednávání surovin, přejímce, přezkušování, skladování a konzervaci zboží.  Aranžuje bufety, bankety a vydává pokrmy. Zpracovává a upravuje polotovary a udržuje kuchyňské náčiní a vybavení v čistotě. Během studia absolvuje specializované kurzy, např. kurz studené kuchyně, carvingový kurz – vyřezávání zeleniny a ovoce.

V jakém prostředí Kuchař- číšník pracuje?
Povolání je vykonáváno v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních, vinárnách, hostincích, kavárnách a dalších provozovnách gastronomických služeb. Barman pracuje  v místnostech typu restaurace, kavárny, baru, často tedy v hlučnějším prostředí, také na palubách lodí a letadel, v restauračních vozech ve vlacích, v různých klubech, na banketech a recepcích. apod. Je třeba počítat s prací na směny a někdy s nepříjemnými hosty. Kuchař pracuje převážně v kuchyňských provozech hotelů, restaurací, snack-barů, kaváren, vináren, bufetů, nemocnic, školního a závodního stravování, rezidencí i domácnosti, v prostředí vysokých teplot a těžko dýchatelném vzduchu a mnohdy ve směnném provozu.

S čím Kuchař - číšník pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky pro kuchaře jsou především sporáky, grily, trouby, různá velkokapacitní kuchyňská zařízení včetně programovatelných, váhy, odměrky, nádobí, nože, vařečky, naběračky, pánve, hnětače, šlehače atd. a šikovné ruceNejpoužívanějšími pracovními prostředky pro číšníka jsou na prvním místě vlastní ruce a nohy spolu s užitím mluveného slova. Dále některá barová zařízení, servírovací stolky apod. Barman při práci používá různý inventář, pomůcky, suroviny. Pracovními prostředky jsou vlastní ruce, ruční nástroje, pomůcky, zařízení na přípravu nápojů, chladící zařízení apod.

Kdo může být Kuchařem - číšníkem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání kuchař je vyučení, čistotnost, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, obratnost prstů a rukou, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti. Předpokladem pro úspěšný výkon číšníka je vyučení, schopnost jednání s lidmi, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, počtářské schopnosti, dobrá paměť a dobrý sluch, zdravé a zdatné nohy a schopnost učit se cizí jazyky. U barmana schopnost přizpůsobit se situacím na pracovišti, odolnost vůči pracovní zátěži, preciznost v práci a soustředěnost, dobrá komunikativnost. Nevhodné pro občany s těžšími vadami dolních končetin, s vadami a nemocemi páteře, s nemocemi kožními znemožňujícími udržování osobní hygieny nebo působícími neesteticky, s postižením centrálního nervstva s poruchami koordinace, s těžší poruchou zrakové ostrosti, alkoholismem nebo toxikomanií anamnéze a občany bacilonosiče.

Jaká je délka studia Kuchaře - číšníka a co je jeho výstupem?

Délka studia oboru Kuchař - Číšník je 3 roky, střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá ve smluvních pracovištích odborného výcviku v restauracích a hotelech v Olomouci a blízkém okolí.
Studium oboru Kuchař - Číšník je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem. 

Kuchař - Číšník, zaměření Kuchař nebo číšník-barman  (učební plán platný od 1. 9.2022)


Vyučovací předměty
Zkratka
předmětu
Ročník
I.
Ročník
II.
Ročník
III.
Hodin týdně
za studium
Povinné předměty
Český jazykČJ111,53,5

Anglický jazyk

Odborná angličtina

AJ

OA

2

-

2

-

2

0,5

6

0,5

Německý jazykNJ1113
FyzikaFY1--1
ChemieCHE1--1
BiologieBI0,51-1,5
MatematikaMA1124
Společenskovědní základSZ1113
Literatura a kulturaLK11-2
Tělesná výchovaTV1113
Informační technologieIT1113
EkonomikaEK11,513,5
Potraviny a výživaPV1113
AdministrativaAD--11
Společenská výchovaSV-1-1
Odborný výcvikOV151517,547,5
Profilující předměty
Technologie (číšník / kuchař)
TE1  /  3
1  /  3
0 /  4 
2 / 11
Stolničení (číšník / kuchař
ST3  /  1
3  /  1
4  /  011  / 2


32,532,534,599,5

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Učební obor Kuchař-číšník, zaměření kuchař nebo číšník-barman

Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník v zaměření kuchař nebo číšník-barman je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.
Od 1.9.2024 je od prvního ročníku stanoveno školné ve výši  6000,- Kč za rokPlatí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.