Gastronomie

Maturitní obor Gastronomie 65-41-L/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Co je to maturitní obor Gastronomie?
Maturitní obor Gastronomie (65-41-L/01) je maturitní obor zaměřený na přípravu odborníků v oblasti gastronomie. Absolvent oboru Gastronomie ovládá nauku o tom, jak jídlo jíst, jak ho připravit, jak ho podávat a umět ho ocenit. Zná zásady zdravé výživy, ovládá technologie přípravy pokrmů z kvalitních potravin, orientuje se v moderních gastronomických trendech současnosti jako je např.  fusion cuisines, fancy food, finger food, vegetariánská kuchyně, zážitková gastronomie, enogastronomie, baristika, mixologie. Ovládá složitou obsluhu hostů, umí zajistit různé společenské akce, umí pracovat v týmu, umí tvořit objednávky, reklamace, používat efektivní marketingové strategie, společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku se zákazníky aj. 

Jaké je uplatnění absolventa oboru Gastronomie?

Absolventi studia maturitního oboru Gastronomie obvykle pokračují ve studiu na gastronomických, na zdravou výživu a poradenství zaměřených nebo ekonomických vysokých nebo vyšších odborných školách nebo si vyberou jiný obor studia na VŠ. Mohou pracovat jako šéfkuchaři, kuchaři  specialisté, mohou být výživovými poradci, baristy, vrchními číšníky, číšníky specialisty, sommeliéry, barmany nebo obchodníky v oblasti gastronomického vybavení, mohou pracovat v hotelnictví, cestovním ruchu, věnovat se třeba food designu, barovému marketingu nebo mohou podnikat.  

Jaký by měl absolvent Gastronomie být a co by měl znát?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, komunikativnost, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, počtářské schopnosti, dobrá paměť a dobrý sluch, znalost cizích jazyků nebo čistotnost, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, obratnost prstů a rukou, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti pro zaměření kuchař. Důležitými předpoklady jsou schopnost práce s výpočetní technikou, schopnost jednání s lidmi a organizační schopnosti.

Jaká je délka studia Gastronomie a co je jeho výstupem?

Obsah vzdělání maturitního oboru Gastronomie tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako jsou dva cizí jazyky, matematika a přírodní vědy, technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika a účetnictví, administrativa, management a marketing a další. Odborný výcvik včetně souvislé praxe během prvních dvou ročníků a v ročníku čtvrtém probíhá ve smluvních provozovnách hotelového typu 1 den v týdnu, ve třetím ročníku pak 2 dny v týdnu.

Studium Gastronomie je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky a profilujících předmětů - ekonomiky + účetnictví, bloku předmětů potraviny a výživa a technologie nebo stolničení. Z odborného výcviku žáci konají praktickou zkoušku, Další volitelné zkoušky ve společné nebo profilové části MZ jsou nabízeny v termínu podle vyhlášky o MZ.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

Maturitní obor Gastronomie - učební plán platný od 1. 9. 2022

Vyučovací předměty
Zkratka
předmětu
Ročník
I.
Ročník
II.
Ročník
III.
Ročník
IV.
Celkem hodin
týdně za
studium
Povinné předměty
Český jazyk °ČJ28
Anglický jazyk ° AJ3  312
Seminář z anglického jazyka °SA---11
2. cizí jazykNJ22228
Dějepis11--2
Společenskovědní základSZ11114
FyzikaFY1---1
ChemieCHE1---1
BiologieBI11--2
Matematika MA332210
Literatura a kultura °LK11114
Tělesná výchovaTV22228
Informační technologieIT11114
Ekonomika °EK11125
Účetnictví °ÚČ-1135
Potraviny a výživa ° PV22228
Společenská výchovaSV11--2
AdministrativaAD11--2
Odborný výcvik °OV6714734


Profilující předměty
Technologie (kuchař) °TE2210
Technologie (číšník-barman)TE111-3
Stolničení (kuchař)ST111-3
Stolničení (číšník-barman) °ST2210
 33  3335 34 135
Předměty označené ° jsou předměty  maturitní zkoušky. 
V 4. ročníku jsou nabízeny semináře účetnictví, českého jazyka a matematiky.

2.cizí jazyk je německý jazyk.

V průběhu studia je zařazena souvislá odborná praxe v délce 8 týdnů. Odborná praxe se může konat i v období prázdnin

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).Maturitní obor Gastronomie

Obor 65-41-L/01 Gastronomie nabízený v zaměření Číšník-barman nebo Kuchař je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Od 1.9.2022 je předepsané školné ve výši 9.000,- Kč za rok. Pro I. ročník s nástupem od 1. 9. 2024 je výše školného stanovena na 14.000,- Kč.

Školné se platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.